Uitleg Duits autopapierwerk

Bij het invoeren van een auto is het hebben van de juiste documentatie voor een Duitse auto van essentieel belang.

Bij het invoeren van een in Duitsland gekocht voertuig zijn de originele Duitse voertuigdocumenten van het grootste belang. Bij de RDW keuring blijkt vaak dat de kopers van de ingevoerde auto niet de juiste of volledige Duitse kentekenpapieren hebben. Dit is een vereiste voor de invoer van voertuigen in Duitsland. Dat de auto daardoor niet gekeurd en in Nederland ingevoerd kan worden, is natuurlijk buitengewoon frustrerend. In deze sectie behandelen we enkele van de mogelijke valkuilen die met Duits autopapierwerk verbonden zijn.

Documenten die betrekking hebben op de registratie van Duitse voertuigen

Zowel het kentekenbewijs als de titel van het voertuig hebben vanaf 1 oktober 2005 een visuele gedaanteverwisseling ondergaan. Wanneer je een nieuw voertuig registreert of er een verandering in eigendom is, worden de vorige papieren automatisch ingetrokken, en krijg je de gestandaardiseerde registratiedocumenten die in de hele EU gebruikt worden.

De Duitse inschrijvingspapieren voor auto’s zijn natuurlijk de belangrijkste documenten die je krijgt bij de aankoop van een in Duitsland gemaakte auto. De registratiedocumenten hebben twee onderdelen, die als volgt zijn:

Kentekenbewijs, deel I – Dit document dient als alternatief voor het kentekenbewijs (dat Fahrzuegschein heet).
Kentekenbewijs, deel II – Dit document neemt de plaats in van het originele kentekenbewijs (Fahrzeugbrief genoemd).
In de hele EU is een uniform numeriek systeem (codes) voor specifieke gegevens bedacht om voertuiginspecties te vergemakkelijken en eventuele taalproblemen tussen de lidstaten te voorkomen.

De codes die in de hele EU gebruikt worden, bestaan uit letters en, indien nodig, subnummers. Neem bijvoorbeeld:

C.3.1 Familienaam of handelsbenaming

C.3.2 Beginletter van de voornaam

E Het nummer van het identificatieplaatje van het voertuig

P.3 De soort brandstof of de bron van de energie

Het gebruik van alternatieve cijfers, met name tussen haakjes, duidt op informatie die alleen op nationaal niveau van belang is. Deze codes, die gebruikt worden voor de Duitse registratie van voertuigen, bestaan uit cijfers als:

(9) Het totaal aantal assen dat aangedreven wordt

(14) De aanduiding van de nationale emissieklasse.

Bron: Uitleg Duitse autopapieren

Lees ook

Uitleg Duits autopapierwerk